מיתוג ועיצוב תדמית

קבוצת אחזקות - XT

עיצוב תדמית כוללת לקבוצה (קבוצת עופר לשעבר). כחברה העוסקת בתחום השינוע והתחבורה, הלוגו מבטא תנועה ומהירות.