פרסומים ודברי דפוס

מפה הוצאה לאור

עיצוב סדרת מדריכים ומפות להוצאת הספרים מפה. המדריכים השונים עוצבו במשך השנים בשלל שפות גראפיות, ולקו בהיעדר קו מיתוגי אחיד וקוהרנטי. במסגרת הפרויקט עיצבנו את הגריד ל'מדריך הירוק', והענקנו לכל מדריכי מפה מראה אחיד, בולט ומזוהה.