פרסומים ודברי דפוס

בבל - הוצאת ספרים

עיצוב עטיפות ספרים שונות להוצאת בבל. יצירת דימוי מיוחד וקריאטיבי לכל ספר, תוך ביסוס גריד ותדמית אחידה לסדרה כולה.